Skip to main content

Vážení přátelé značky Porsche, vážení zájemci o členství v klubu.

Níže najdete odkaz na "žádost o členství" v našem klubu. Prosím, vemte na vědomí, že podmínkou pro členství v Porsche club Praha je, že žadatel musí být vlastník nebo provozovatel výhradně dvoudvéřového vozu Porsche.

Proces žádosti a přijetí se řídí stanovami spolku / klubu a členství není nárokovatelné.

Děkujeme za Váš zájem a ...ZDE... najdete zmíněný odkaz na žádost.

 

S pozdravem,

Porsche club Praha

-------------------------------------------------------

citace ze "Stanov klubu" související s přijetím nových členů

Čl.6 Členství ve spolku

a) Členství v Porsche Clubu Praha je dobrovolné. Členem se může stát jen vlastník nebo provozovatel (dále jen „vlastník“) automobilu Porsche, tj. fyzická osoba starší 18 let, nebo právnická osoba, která v případě zájmu o členství v spolku podá písemnou přihlášku; o jeho přijetí pak rozhodne představenstvo spolku. Členství právnické osoby je realizováno prostřednictvím k tomu jejím statutárním orgánem určené fyzické osoby starší 18 let. 

b) Uchazeč o členství, s jehož přijetím vyjádřilo představenstvo na základě jeho přihlášky souhlas, se stane členem spolku zaplacením vstupního členského příspěvku.

c) Členství v  Porsche Clubu Praha může být řádné-zakládající, řádné, žadatel o členství. Druh členství určuje výkonný výbor - představenstvo.

d) Řádný-zakládající člen má všechna práva a povinnosti uvedená v článku 7.  Řádný člen má všechna práva a povinnosti uvedená v článku 7, mimo volební právo, hlasovací právo, právo být volen do orgánů Porsche Clubu Praha.

e) Vstupní členský příspěvek je jednorázový, o jeho výši rozhoduje představenstvo. 

-i žadatelé o členství platí plné poplatky

f) Roční členský příspěvek a podmínky jeho splatnosti stanovuje členům Porsche Clubu Praha pro příslušný kalendářní rok členská schůze. Vstupní členský příspěvek i členské příspěvky jsou nevratné

....